Real Racing

54,00

From a huge collection of photo’s of Formula 1 races, manely from the end of the sixties untill the mid seventies, a selection has been made for a book. That resulted in ‘Real Racing’ and displays a tangible product as a tranquil memorial to the spirit of Formula 1, in these years, and the way in which everyone could do his job, from driver to photographer.

The book Real Racing is a wonderful reminder to everyone who have experienced this event, but also for those who later on became a fan of Formula 1 and probably look in disbelief at the pictures of that time.Site voorwaarden

Welkom.

Op de site van Dutch Racing Press willen wij u een beeld geven van de autosport in een vervlogen tijdperk hier zijn geen kosten aan verbonden mits u zich akkoord verklaart met de voorwaarden hieronder genoemd.

Copyright © Dutch Racing Press

Alle rechten voorbehouden. Elke vorm van reproductie, geheel of gedeeltelijk, van fotografie, tekst, illustraties of enig ander element van deze website is niet toegestaan. Dank voor uw eerlijkheid en begrip.

Winau Berkhof.

Welcome.

On the Dutch Racing Press website we want to give you an idea of motor racing in a bygone era here are no cost to this provided you agree to the conditions set out below.

Copyright © Dutch Racing Press

All rights reserved. Any form of reproduction, in whole or in part, of photography, text, illustrations or any other element of this website is not allowed. Thanks for your honesty and understanding.

Winau Berkhof.