Brief voor DRP Leden.


Beste auto minnende collega’s,

 

Zoals beloofd zou ik na eniger tijd komen met nieuws.

Zoals nu al bij velen van jullie is bekend dat ik Winau een echte fan ben  van alles wat met motoren heeft te maken en zodoende ook veel heb gefotografeerd. Aangezien alles in deze maatschappij onderhevig is aan een enorme snelheid van ontwikkeling dus ook onze geliefde autosport. Was mijn idee een deel van deze tijdgeest te bewaren en met jullie te delen, daarmee is mijn plan voor de  site van Dutch Racing Press gekomen.

Welnu de site wordt gevuld met een kleine 100 evenementen (races) deze bevatten bijna alle klassen. Motor sport is nu niet inbegrepen.

Wel in deze tijd van de opnames was nog alles analoog  zodoende worden de opnames gescand met mijn trotse Nikon Coolscan 9000 de opnames worden niet bewerkt hooguit lichter of donkerder en maatvoering zodat de authentieke opname behouden blijft, maar dat is een hele klus aangezien ik in mijn bedrijf nog full time werk, gelukkig is het scannen al begin 2014 gestart zodat er al een behoorlijk arsenaal ter beschikking staat. Om dit allemaal in een sneltrein vaart te proberen op de site te zetten is en lijkt mij niet mogelijk maar ook niet leuk.

Mijn plan om een bepaalde groep met voorrang te behandelen werd al in 2014 doorkruist omdat bij het doornemen van het te scannen materiaal mij duidelijk werd wat een enorm verschil er is met de huidige tijd en op alles wat maar te benoemen is.

Daarom heeft het plan van mijn boek Real Racing over de Formule 1 voorrang gekregen het welk in 2016 is gepresenteerd zie in de site bij News.

Pas daarna kunnen de niet gepubliceerde opnames worden gebruikt om op de site te plaatsen let wel ook stap voor stap het gaat om duizenden.

Dit alles neemt niet weg dat de andere denkbare races scannen en plaatsen op de site gewoon zal doorgaan dat zijn inmiddels 14 evenementen.

Hopende jullie als geaarde liefhebbers van een geliefde sport een plezier te doen,

Tot vlug,

Winau

Heerlen 25-09-2017

 


Comments (23)

Comments are closed.


Site voorwaarden

Welkom.

Op de site van Dutch Racing Press willen wij u een beeld geven van de autosport in een vervlogen tijdperk hier zijn geen kosten aan verbonden mits u zich akkoord verklaart met de voorwaarden hieronder genoemd.

Copyright © Dutch Racing Press

Alle rechten voorbehouden. Elke vorm van reproductie, geheel of gedeeltelijk, van fotografie, tekst, illustraties of enig ander element van deze website is niet toegestaan. Dank voor uw eerlijkheid en begrip.

Winau Berkhof.

Welcome.

On the Dutch Racing Press website we want to give you an idea of motor racing in a bygone era here are no cost to this provided you agree to the conditions set out below.

Copyright © Dutch Racing Press

All rights reserved. Any form of reproduction, in whole or in part, of photography, text, illustrations or any other element of this website is not allowed. Thanks for your honesty and understanding.

Winau Berkhof.