Category Archives: Uncategorized

Brief voor DRP Leden.


Beste auto minnende collega’s,   Zoals beloofd zou ik na eniger tijd komen met nieuws. Zoals nu al bij velen van jullie is bekend dat ik Winau een echte fan ben  van alles wat met motoren heeft te maken en zodoende ook veel heb gefotografeerd. Aangezien alles in deze maatschappij […]

Site voorwaarden

Welkom.

Op de site van Dutch Racing Press willen wij u een beeld geven van de autosport in een vervlogen tijdperk hier zijn geen kosten aan verbonden mits u zich akkoord verklaart met de voorwaarden hieronder genoemd.

Copyright © Dutch Racing Press

Alle rechten voorbehouden. Elke vorm van reproductie, geheel of gedeeltelijk, van fotografie, tekst, illustraties of enig ander element van deze website is niet toegestaan. Dank voor uw eerlijkheid en begrip.

Winau Berkhof.

Welcome.

On the Dutch Racing Press website we want to give you an idea of motor racing in a bygone era here are no cost to this provided you agree to the conditions set out below.

Copyright © Dutch Racing Press

All rights reserved. Any form of reproduction, in whole or in part, of photography, text, illustrations or any other element of this website is not allowed. Thanks for your honesty and understanding.

Winau Berkhof.